Kinh doanh

Sứ mệnh

Ngay từ khi ra đời, Công Ty TNHH 067 đã luôn kiên trì xây dựng và phát triển theo phương châm ” Khởi tạo những giấc mơ ” Đến nay phương châm này đã trở thành sứ mệnh lớn lao mà tất cả đội ngũ Công Ty TNHH 067 luôn nỗ lực thực hiện.

Mục tiêu của Công Ty là đem lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng,đưa những công nghệ tiên tiến,sáng tạo nhất đến với người tiêu dùng qua những sản phẩm thông minh,để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng cũng là thành công và thịnh vượng của Công Ty. Công Ty TNHH 067 đã,đang và sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của toàn xã hội.

Tầm nhìn

Công ty TNHH 067 mong muốn trở thành một trong những công ty hàng đầu về sản xuất dụng cụ vận động ngoài trời tại Việt Nam. Với phương châm đưa những công nghệ tiên tiến, sáng tạo nhất đến với người tiêu dùng thông qua những sản phẩm thông minh của mình, Công ty TNHH 067 đã, đang và sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội.

Giá trị cốt lõi

Chất lượng sản phẩm và sự hài lòng là giá trị cốt lõi mà các dịch vụ của 067 mong muốn mang đến cho khách hàng.